עץ הזית – גיזום וכריתת עצים

    גיזום ענפים הבאים במגע עם כבלי חשמל וטלפון

    הסרת מפגעים של ענפים הנשענים על כבלי חשמל וטלפון בצורה בטיחותית. במקרה של נגיעה של ענפים בכבלי חשמל חשופים יש להזמין ניתוק חשמל יזום מחברת חשמל כדי שיהיה ניתן לגזום את הענפים. טיפוס על עצים וגיזומם כשאחד או יותר מהענפים נוגעים בכבלי חשמל חשופים מהווה סכנת חיים מידית לגוזם ויכולה לגרום לקצר חשמלי בכל הרחוב.

    חברה לבניית אתרים חברה לבניית אתרים