עץ הזית – גיזום וכריתת עצים

    כריתה וגיזום עצים עם מנוף

    שימוש במנופי סל גדולים לביצוע עבודות גיזום וכריתה לעצים גבוהים מאוד ושימוש במנופים המורכבים על משאיות קטנות היכולות להיכנס לאזורים צרים שמשאיות גדולות אינן מסוגלות להיכנס. בנוסף, אנו מבצעים הנפה של עצים וגזעים גדולים עם מנוף ושינועם אל מחוץ לאזור העבודה בכדי שלא ייגרם שום נזק לבתים ולגינות הקיימות.

    חברה לבניית אתרים חברה לבניית אתרים